RIK3c – Chris & Marjorie

Session Start: Thu Aug 10 13:47:46 2006
Session Ident: #rik

[15:32] <Traxy> “Har ni hört talas om Akashakrönikan någon gång?” undrar en viss lärarkandidat när alla elever som skulle läsa Reinkarnation satt sig ner på sina kuddar i salen. Chris skakar på huvudet, Akashavadåförnåge?

[15:35] <Elyene> Marjorie räcker försiktigt upp handen. Hon hade lite koll på krönikan men kunde egentligen inte så där jättemycket om den. Hon hade läst några rader om den i en bok.

[15:48] <Traxy> “Alla människor har sina liv samlade på en plats som kallas Akashakrönikan, va. Ibland symboliseras den med typ ett svart ägg. Alla liv finns samlade där, såväl tidigare som framtida, liksom det nuvarande, som i ett stort bibliotek,” förklarar Star. Chris antecknar detta. Han har faktiskt förlåtit Marjorie sedan förra lektionen, eftersom han inte är långsynt.

[15:53] <Elyene> Marjorie nickar och skriver ner det hon med för det var vad hon tänkt på i alla fall att det var en plats där alla människor samlade sina liv. Hon sneglar lite på Chris och ler ett svagt leende. Hon visste att hon kunde vara lite klumpig ibland och bara slänga ur sig saker som hon kankse inte alltid menade men Chris var alltid så tyst och pratade inte så mycket om sin familj så ibland föll det ur tanken på henne själv vad som hänt honomm.

[16:29] <Traxy> “Enda sättet att ta sig dit är genom meditation, men det är osäkert om det faktiskt går att läsa i böckerna, eller hur nu liven presenterar sig i den formen,” fortsätter läraren och ber dem därefter sätta sig bekvämt till rätta och lägga ner alla pennor och pergament och böcker på golvet, eftersom de skulle “meditera en smula, va”.

[16:35] <Elyene> Marjorie tittar nyfiket på Star och sätter sig sen till rätta. Meditation kunde vara bra att kunna även om man inte tog sig tillbaka till tidigare liv men visst vore det bra om det var så.

[16:43] <Traxy> “Varför ska vi sitta upp och inte ligga ner? Det är väl bekvämare om man ligger ner?” undrar Chris, som satt sig tillrätta.

%d