Mira och Lyniora uppsöker den Amyrlintronande

7 april 2005 – 12 maj 2005

Kattsak: Efter att ha gått ett tag och de är framme hos vakterna eller hur det nu är. Mira förklarar hur det är och de blir insläppta till Fabyenne. Där hon framför sitt meddelande. “Finns det möjlighet att Modern kan ta emot oss?” Frågar den Vita med ett lungt ansiktsuttryck. Hon är ordentligt klädd, men hon ser verkligen inte ut som om hon har någon lust att bli emotsagd. Det här var viktiga saker!

ylva: Lyniora följer tystlåten Mira i hasorna även fast hon ofta hamnar på efterkälken då hon stannar och niger åt överordnade, ljus det kändes som evigheter sedan hon varit här i tornet, sedan hon varit hemma. För hemma är precis vad tornet känns som, även fast hon i början totalt avskytt allt och alla i det ståtliga tornet så är det här hennes hjärta numera finns. När hon efter Mira kommer in i förmaket niger hon djupt för… Krönikornas väktarinna? Hade Jilda Alayse bytt väktarinna, var det inte hon den bruna. Alesein som varit sådan när hon lämnat tornet?

mykene: Fabyenne slapper in dem och betraktar dem med huvudet pa sned. Det ar inte ofta en novis blir medtagen till den Amyrlintronade och hon kanner genast en intensiv nyfikenhet. Hon kanner igen den Vita systern fran sin korta tid i Salen och hon har sett henne nagon gang tidigare i Tornet, tror hon. Mira, just det. Men vem ar novisen. “Far jag fraga vad for arende en novis har hos den Amyrlintronade?” sager Fabyenne artigt men bestamt. Hon ar osaker pa om Mira haft sjalen langre an henne sjalv eller om det ar kortare, och hon ar mycket man om att visa aldre systrar respekt. Men hon [i]ar[/] Vaktarinna och hon har ratt att stalla fragor. Dessutom far hon en kansla av att hon ar starkare med Kraften an Mira, om det nu spelar nagon roll.

Kattsak: Mira ser lungt på den andre. “Detta är inte endast en Novis, det är även tronens dotter av Andor. En Novis som blivit bortför från tornet och nästan orsakat ett uppbrott på en mycket lång sed och en fred mellan Vita Tornet och Andor.” Var det befogande nog? Mira ser lungt och nästan vänligt på henne, men mest bara tomt och maskerat.

ylva: Lyniora skruvar på sig och har sin blick fäst vid golvet. Så fort hon kommit tillbaka till tornet så hade den vackra klänning hon har på sig känts så.. obekväm, här skulle hon ha novisklänningen och inget annat. Om nu tornet ville låta henne lära sig mer. Ljus, tänk om de faktiskt inte ville lära henne någonting mer? Då skulle hon får resa tillbaka till Andor och aldrig mer lära sig någonting om kraften.

mykene: Hon lagger huvudet mer pa sned.”Nar en flicka klas i vitt spelar hennes bakgrund en mycket liten roll, det vet du, Mira. Sedan hon gatt igenom bagarna blir det totalt ovasentlig. Sa lange hon ar har ar hon en Novis vilken som helst, men om hon verkligen orsakat sadana oroligheter vill Modern sakert ha ett ord med henne. Var snall och vanta har.” Fabyenne ger flickan en bestamd blick, men det ar i forsta hand Mira hon riktar sig till. Upplysningarna ar mest nagot hon talar om sadar i forbifarten, det verkar inte egentligen stora henne att Mira tycker att det ar sjalvklart att Lyniora ska traffa Meghara. ‘Var snall och vanta har’ ar daremot uppenbarligen en order, aven om det sags pa ett trevligt satt. Utan att vanta pa svar glider hon in i Megharas ambetsrum. “Mira Sedai vill traffa er, Meghara Sedai, tillsammans med Tronens dotter av Andor. Det verkar handla om nagot politiskt problem.”

Kattsak: Mira ler svagt bakom masken av orubblighet. Givetvis visste hon det, men detta var endast en enkel lite novis som kunde skapa kring ute i världen om det hände något med henne igen. skulle det inte vidtas åtgärder för hennes säkerhet så att hon inte skulle bli bortförd igen, skulle Mira själv föra henne tillbaka till Andor och lära flickan det hon kunde.

TraXy: “Visa in dem,” svarar Modern med en neutral min. Politik? Nå, hon kunde ju inte bara jaga mörkvänner… Hon slätar till den djupgröna klänningen och väntar på att Mira och novisen ska visas in till henne.

mykene: Eftersom de ar ensamma nojer sig Fabyenne med en nick. Om det ar sa Meghara vill ha det sa verkar det fanigt om Fabyenne ska insistera. Dessutom kommer hon nog sjalv att uppskatta det, om hon bara far vanja sig lite. Hon slatar till stolan pa vag ut. Den har hamnat pa sned igen. Hon avskyr den, for att vara uppriktig. Som Aes Sedai har hon burit sjal ytterst sallan. Det ar sa obekvamt att ha nagot som glider omkring pa axlarna. Nar hon kommer ut ler hon mot Mira, professionellt. “Ni kan bada komma in.” Hon haller upp dorren for dem och later dem stiga in till den Amyrlintronade.

Kattsak: Mira hälsar som det sig bör på den Amrylintronande, utan att visa den mista stress över något. Hela tiden har hon dock ögonen på novisen för att se till att även hon gör rätt. “Moder” Säger hon vördnadsfullt, trotr att samma tant tidigare förolämpat henne någon fruktansvärt i salen. Hon skulle bara veta!

ylva: Lyniora är alldeles för nervös för att våga göra någonting annat än precis vad Mira gör. Sedan ställer hon sig tyst att stirra ner i golvet, en bit bakom Aes sedaien, men ändå inte alltför långt bort.

TraXy: “Dotter,” svarar Meghara med en nick mot den Vita som hon hade ett bestämt minne av att en gång ha upphöjt till Antagen. Om inte hennes goda minne börjat svika henne nu, förstås. “Barn,” säger hon sedan med en kort blick på novisen, innan hon fokuserar på Mira igen. “Sätt dig ned, om du så önskar,” bjuder hon Aes Sedaien – det är tydligt att hon inte ber en novis sätta sig ned bara sådär – och ser sedan uppfordrande på henne. “Du ville visst prata politik, hörde jag?”

mykene: Fabyenne ar mycket intresserad av att fa hora med om arendet och det star skrivet over hela hennes ansikte. Uttrycksloshet ar som sagt inte hennes framsta dygd. Men det ar inget som bekymrar henne det ringaste. Om andra har problem med det far det sta for dem. Utan vidare kommentarer tar hon stillsamt sin plats vid dorren for att lyssna.

Kattsak: Mira slår sig ner med en nick emot Morder. “Jag tackar, ja det stämmer väl i alla fall en del att jag önskade göra det. Novisen jag för med mig tillbaka från Andor är Lyniora Kandran, dotter till Gwenivere Kandran Andors drottning och således tronens dotter av Andor. Hon blev bortförd från tornet under mystiska omständigheter, för mycket lång tid sedan om jag inte minns fel var Janiara de Wega var Amyrlingtronad då. Kidnappad vore nog det rätta ordet. När flickan äntligen kom tillrätta visade det sig att det var en Aes Sedai som kidnappat henne, i alla fall bar hon en röd sjal om axlarna. Flickan skärdes av från urkällan och då hon äntligen kunde ta sig lös befann hon sig i Cairhien. Det tog mig många långa timmars överläggning med drottningen innan hon beslöt sig för att låta flickan återvända till sin utbildning här i Tornet. Men detta endast om man kunde försäkra hennes säkerhet här, annars skall jag personligen föra tillbaka henne till Andor, Moder” Det är tydligt var den vita står. Hon hade tjänat i Andor under många långa år och sett flickan från den dag hon var nyfödd. Lyniora stod henne varmt om hjärtat.

TraXy: “Hon lär vara rätt trygg vad gäller bortföranden,” börjar Meghara, “men jag kan inte garantera hennes övriga säkerhet mer än jag kan rekommendera den för någon annan novis. Mycket har hänt sedan du senast var här, Mira, och inte mycket till det bättre.” Det var allt hon var villig att säga framför novisen i alla fall.

ylva: Lyniora säger inte ett ljud och stirrar hela tiden ner i golvet. vad ylva har för sig så var Jilda Amyrlin när Lyniora fördes bort, men det har egentligen ingen betydelse. Hon har ingen egentlig aning om vem denna Moder är, inte mer än att hon förmodligen kom från Gröna ajah då Krönikornas väktarinna bar en sådan sjal. Om hon nu hade sjalen på sig, sådant är svårt att veta.

Kattsak: “Hur kommer hon vara trygg från bortföranden? Hennes säkerhet msåte tryggas mer än en annan novis, vi vill inte starta ett krig, det var nära sist. Endas ljuset vete vad som händer om det skulle ske igen, Moder” Mira börjar i sitt svala jag, bli lite irriterad över att detta inte verkade tas på allvar.

TraXy: “Vaktstyrkan bortprioriterades under min föregångares tid, och decimerades. Den har nu återställts, och förstärkts. Det finns alltid vakter utposterade i Noviskorridoren, och runt i Tornet, och alla in- och utpasserande kontrolleras. Så på så sätt anser jag att hon bör vara trygg ifrån att bli kidnappad.” Men vad hon själv ansåg var det inte kidnappning Mira borde frukta i första hand. “Hennes hälsa kan jag däremot inte garantera, lika lite som någon annan novis. Detta är något jag försöka göra något åt, men det är inte direkt enkelt. Om du vill att flickan ska vara fullkomligt trygg så är förmodligen Caemlyn en bättre plats för henne att vistas på än här. Egentligen borde det vara tvärtom, men det finns de som sett till att så inte är fallet.” Mörkvänner, kallades sådana.

ylva: Det kändes underligt på något sätt att höra de tala om henne när hon själv var närvarande. Var det risk för krig? Nej hennes mor skulle väl inte vara nära på att starta krig med vita tornet, eller? Och hur kom det sig att den amyrlintronade tyckte det var säkrare i Camelyn? Vad hade egentligen hänt i tornet sedan hon rest härifrån?

Kattsak: Mira tycks fundera en aning. “Då kanske vi fbör sända tillbaka flickan till Andor, Alesein och jag själv skulle kunna undervisa henne så gått vi förmår” Hon tycks fundera ett slag. “Eller så ser man till att ett par vakter bevkar flickans alla steg. Nog för att hon bara är en novis, men jag tror inte tronet vill ha ett krig med Andor” Säger den vita kallt.

ylva: Hon kan inte låta bli att titta upp, men då på Mira när denne säger att hon kanske bör skickas tillbaka till Andor, nej inte nu när hon äntligen fått lov av sin mor att resa tillbaka hit. Tornet, det var hennes hem nu. Ljus hon ville inte resa härifrån. Mira själv hade sagt att hon inte kunde lära sig allting i Andor, det hade hon väl?

TraXy: “Har du något bra förslag på att försäkra dig om att vakterna vandrar i Ljuset och inget annat, Mira?” undrar Meghara stillsamt. “Jag tror knappast någon försöker kidnappa henne när det finns så många vakter överallt, men det är ingen som vet om någon av dem övertalats genom löften om guld och framgång, till att gå Skuggans ärenden.”

mykene: Fabyenne har ett par saker som hon skulle kunna saga, men det ar inte ratt tillfalle att lagga sig i och hon ser ut att vara ganska nojd med att sta dar hon star. Att bara lyssnar och notera. Mira har forandrats sedan hon lamnade Tornet, inser hon. Eller atminstone sedan Fabyenne senast sag henne, vilket ar flera ar sedan. Mira ar mera auktoritar nu. Mera Vita Ajah, pa nagot satt.

Kattsak: “Även de vakterna som finns utposterade skulle kunna vandra i skuggan. Vem kommer hindra den som försöker sticka en kniv i henne?” Mira lägger huvudet på sned. “Kanbske vakten som vakar över henne skulle göra det, han behöver inte vandra i skuggan”

ylva: Sticka en kniv i….? Lyniora bleknar och skulle säkerligen matcha en novisklänning vid det här laget, ljus, var det verkligen så många som ville henne illa? Hon får plötsligt en idé. tänk om hon kunde vistas i tornet under annat namn? Hon hade aldrig riktigt fått några vänner här och de som var noviser när hon reste hade säkerligen blivit antagna eller rest hem redan. Hon skulle gärna vilja tala om denna smarta idé men.. en novis skulle vara tyst om hon var i samma rum som den amyrlintronade. Fast var hon verligen novis nu? eller var hon bara tronens dotter som ville återuppta träningen, då skulle hon väl kunna säga någonting, men det kändes ändå fel, ohyffsat, hon skulle tiga tills någon tilltalade henne.

TraXy: Usch, typiskt av en Vit att börja spekulera och vrida och vända på något som egentligen var mycket enkelt. “Du får göra som du vill, Mira,” suckar hon, och vänder sig till flickan. “Du har hört bägge sidor, barn, och det är ditt liv det gäller. Vill du hellre spendera det i Tornet eller i Caemlyn?”

Kattsak: Mira står lungt och vätnar på att flickan skall svara. Även om hennes ord inte vägede högt i den Vitas öron. Hon hade lovat drottningen.

%d bloggers like this: