TAL5d – Cindy

Cinderella Christie satt i Stora Salen tillsammans med alla klasskamrater som hon gått Talmagi ihop med. Alla väntade på att de ska få vända på papperet och sätta igång med uppgiften som stod där. Hon hade inga direkta tvivel på att hon ska kunna klara provet och få högsta betyg i det här ämnet i år heller, men det var ändå ett prov, och det var lite nervöst. När klockan slår prick halv två får de signalen de väntat på.

Cindy vände på papperet och var inte förvånad över vad hon förväntades räkna ut. Personlighetstal, utvecklingstal, färdighetstal, ödestal, inre och yttre påverkans tal. Piece of cake. Eftersom det står högst upp att hon måste skriva ner sitt fullständiga namn och födelsedatum så började hon med att göra det. Cinderella Morgana Christie, född den trettonde maj 1993.

Personlighetstalet var samma som födelsetalet och att lägga ihop 1+3+5+1+9+9+3 var inte svårt. Det blev totalt 31, vilket i sin tur lades ihop och blev till en fyra. Så var det då en analys av det:

”Mitt personlighetstal är fyra. Enligt numerologin så är jag en god organisatör, och är uthållig, målmedveten, praktisk, trofast, tillförlitlig och en trogen vän, eftersom jag har en fyra. Med fyra som namntal passar jag kanske bra som konstnär, arkitekt, filosof, kirurg, fotograf, detektiv eller kock, men jag har inget intresse av de flesta av de där ämnena.”

Nästa sak var utvecklingstalet, vilket var samma sak som ett namntal. Summan av Cinderella kom till 2, eftersom 4+7 blev 11 och 1+1 = 2. Morgana blev 33 som i sin tur bildade talet 6. Christie gav 46, vilket lades ihop till 10, vilket blev 1. 2+6+1 blev 9 totalt. Hennes analys av detta blev:

”Mitt utvecklingstal är nio, vilket betyder att jag kan få stort inflytande och makt, samtidigt som jag kan vara olycksbenägen och grälsjuk. Om jag har tur så representerar jag istället mod och kärlek till mina medmänniskor, men om jag nu är så himla modig undrar jag varför jag hamnat i Slytherin och inte i Gryffindor. Jag känner mig inte heller särskilt olycksbenägen eller grälsjuk. Resten återstår väl att se, men först måste jag gå ur skolan.”

Färdighetstalet var enkelt. Hon hade bara ett smeknamn, och det var Cindy – 39547, vilket ihop blev talet 1. Det hon hade åstadkommit hittills, vilket inte riktigt verkade logiskt, med tanke på att hon skulle komma att kallas för Cindy även i framtiden, och då skulle ettan fortfarande vara hennes färdighetstal. Skulle hon inte åstadkomma någonting då, eller gällde det för hela livet?

”Mitt färdighetstal, baserat på mitt smeknamn ’Cindy’ är ett, som symboliserar förnyelse och en ny början. Hittills ska jag ha åstadkommit övermod och egoism, vilket jag inte tycker stämmer särskilt väl. Alternativet är att jag skulle vara en ledare, och det är jag inte, lika lite som att jag skulle kalla mig tyrann. Vinnare kan däremot stämma, eftersom jag alltid har haft högsta betyg i alla ämnen, ända sedan i ettan. Envis är jag också, men det tror jag mer har att göra med att jag är Oxe.”

Nästa tal fick hon fram genom att slå ihop sitt födelsetal och namntal, vilket gav siffran fyra.

”Mitt ödestal är precis som mitt personlighetstal en fyra. För att nå mitt livsmål så skulle jag vara allvarligt lagd, verklighetsnära, praktiskt begåvad…”

Mja, helt oäven var hon väl inte, men det var nog snarare på grund av all tid som hon lade ner på att plugga.

”…Grundlig, tålig och ha stor uthållighetsförmåga, och vara egensinnig. Jag kan se saker ifrån andra håll.”

Det kunde ju vara bra att ha, förstås. Att det skulle göra henne upprorisk och okonventionell… tja… de skulle bara veta!

”Jag föredrar att inte ta risker, så det känns som att det stämmer relativt bra.”

Nästa tal räknar hon ut lite snabbt. Det fanns totalt tio olika vokaler i hennes namn, och den totala summan av deras värden var 51 – d.v.s. 6.

”Mitt inre påverkans tal är sex. Där återkommer envisheten som hör ihop med Oxen. Jag kan nog hålla med om att jag påverkas mer av romantik än sensualism, och jag hoppas att jag ibland agerar osjälviskt. Målmedveten är jag väl relativt bra, och förhoppningsvis också pålitlig.”

Hon gör upp en lista över hur många gånger de olika siffrorna dök upp i uträkningarna. Fem förekom fem gånger, ettor och treor fyra gånger, men det som var flest gånger var ändå talet nio, för det återkom sex gånger.

”Mitt yttre påverkans tal är nio, för det är det som förekommer flest gånger. Förr tyckte man att talet nio var heligt, så man använde det inte inom numerologins gamla system, men det gör man nu. Siffran anses ändå nästan helig, för att det hela tiden återkommer till sig själv, för när man multiplicerar det med sig själv så blir resultatet nio:

9×1 = 9.
9×2 = 18 = 1+8 = 9.
9×3 = 27 = 2+7 = 9.
9×4 = 36 = 3+6 = 9.
9×5 = 45 = 4+5 = 9.
9×6 = 54 = 5+4 = 9.
9×7 = 63 = 6+3 = 9.
9×8 = 72 = 7+2 = 9.
9×9 = 81 = 8+1 = 9.
9×10 = 90 = 9+0 = 9.
9×11 = 99 = 9+9 = 18 = 1+8 = 9.
9×12 = 108 = 1+8 = 9.

Och så vidare. Det tycker jag är ganska intressant.”

Hon tittar igenom sina uträkningar igen och jodå, hon hade räknat rätt. Uträkningarna och analyserna hoppas hon ska vara tillräckligt bra för att få ett högt betyg dessutom. När hon är färdig lägger hon ner pennan och väntar på att de ska få gå därifrån.

%d bloggers like this: