Currently browsing category

Corian Mal’di Ayandhe

Corian Mal’di Ayandhe (bakgrund)

Rollspel: VVT Land: Illian Rang: Gaidin Högsta rang uppnådd: Gaidin, läromästare (?) Ajah: n/a (bunden till två Gula systrar vid olika tillfällen) …

…, (VVT)

Posted: Tue May 03, 2005 9:40 pm Delennya al’Valon och Corian Mal’di Ayandhe rider ut över en av broarna som leder från …